De Krachtzon

Wat leer je in de training

  • Visie ontwikkeling: leidende principes, vraag – en oplossingsgericht werken, niet problematiseren, regie bij de burger, klanten, patiënten, leerlingen, etc.
  • Toetsen inzicht, realiteitszin: in kaart brengen complete situatie
  • Toetsen bewustwording, leefgebieden en eigenschappen in kaart brengen 
  • Circulaire vragen, hoe ziet een ander je, netwerk gesprek, resultaten naast elkaar leggen
  • Toetsen verleden en toekomst, tijdslijn, als je droom uitkomt, waar veranderd er iets en kom je in beweging
  • Toetsen verantwoordelijkheidsgevoel bij de burger
  • Betrekken informeel netwerk: concreet via Krachtzon aangeven waar wil je naar toe, samen bepalen welke stappen zijn nodig, hoe doen we dat, wie doet wat, wat verwachten jullie van professional
  • Van inzicht naar handelen: wat is nodig om een eerste stap te zetten
  • Monitoren: door de burger, klanten, patiënten, leerlingen zelf, evalueren wat maakt dat er stappen worden gezet 

 

Omvang:

De basistraining bestaat uit 2 dagdelen (met een interval van 4 weken) Na het volgende van de basistraining is het mogelijk om verschillende verdiepingsmodules te volgen, zoals oplossingsgericht werken, omgaan met grensoverschrijdend gedrag, etc.

Inzet:

1 trainer

Accreditatie:

Mogelijk op aanvraag