'de Krachtzon' tool

Leer technologie

Kind & Veilig

Onderwijs

Sociaal domein

(G)GZ

Veiligheid

Leisure & Hospitality

Specialist in het ontwikkelen van maatwerk- advies en training op het gebied van veiligheid

Sirius biedt van oudsher een scala aan trainingen gericht op het thema veiligheid. Inmiddels zijn we tot een eigentijdse partner uitgegroeid. Wij verzorgen niet alleen trainingen, maar richten ons ook op organisatievraagstukken. Hierop leveren wij oplossingen en antwoorden in de vorm van maatwerk. 

Onze werkwijze kenmerkt zich door verbinding tussen de verschillende leer- en ontwikkelactiviteiten in organisaties. Het leren en werken willen wij voor professionals effectiever en efficiënter maken.

Sirius gaat met haar tijd mee en staat middenin de samenleving. Wij hebben oog voor actuele veranderingen op alle lagen in de domeinen en zijn in staat om daar passende interventies en adviezen op te bieden.

 

Drink een kopje koffie met ons

Praatparels training voor professionals domein Kind Veilig

Je leert aan de hand van creatieve en beeldende werkvormen en tools (ofwel ‘praatparels’) in gesprek te komen met kinderen van 4 tot en met 18 jaar. De werkvormen zijn tevens bruikbaar voor de gespreksvoering met volwassenen.


Meer informatie

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag voor professionals domein (G)GZ

Deze training is bestemd voor onderwijsprofessionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament, waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden. Er wordt diverse simulaties stapsgewijs en veilig met deskundige en ervaren trainingsacteurs geoefend. Hiervoor zijn reeds ontwikkelde simulaties beschikbaar, maar ook is het mogelijk simulaties te ontwikkelen op basis van jouw praktijkvragen.


Meer informatie

High Impact training

Sirius is er van overtuigd dat training zo dicht mogelijk bij de werkvloer moet worden gegeven. Moderne leertechnologie bieden daarvoor mogelijkheden. Sirius is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met Parcours Learning. Parcours is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van moderne leermethoden. De leerfilosofie van beide bedrijven (leren zoveel mogelijk op de werkvloer) sluit naadloos op elkaar aan.

 

Parcours Learning beschikt o.a. over unieke kennis op het gebied van e-tools in gedragstrainingen, z.g. ‘High Impact Training’. 

 


Meer informatie

Mentale weerbaarheid training voor professionals domein Kind Veilig

Je bent meer weerbaar in situaties waarin weerstand en agressie spelen en je hebt houdings- en gedragsalternatieven die jou helpen om escalatie te voorkomen. Daarnaast ben je in staat om uit verschillende communicatie- en houdingsstijlen te kiezen om escalatie te vermijden.


Meer informatie

Suïcidepreventie trainingen voor professionals Sociaal domein

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering.


Meer informatie

Coaching Vaardigheden

Als leidinggevende ondersteun je regelmatig collega’s bij diverse situaties. Je wilt hen dan versterken in de uitoefening van hun dagelijkse taak. Het is belangrijk dat je dan niet hun taak of verantwoordelijkheden gaat overnemen. Je wilt jouw collega versterken in de eigen functie zonder goed bedoelde adviezen en tips te geven.


Meer informatie