Leer technologie

Kind & Veilig

Onderwijs

Sociaal domein

(G)GZ

Veiligheid

Leisure & Hospitality

Specialist in het ontwikkelen van maatwerk- advies en training op het gebied van veiligheid

Sirius biedt van oudsher een scala aan trainingen gericht op het thema veiligheid. Inmiddels zijn we tot een eigentijdse partner uitgegroeid. Wij verzorgen niet alleen trainingen, maar richten ons ook op organisatievraagstukken. Hierop leveren wij oplossingen en antwoorden in de vorm van maatwerk. 

Onze werkwijze kenmerkt zich door verbinding tussen de verschillende leer- en ontwikkelactiviteiten in organisaties. Het leren en werken willen wij voor professionals effectiever en efficiënter maken.

Sirius gaat met haar tijd mee en staat middenin de samenleving. Wij hebben oog voor actuele veranderingen op alle lagen in de domeinen en zijn in staat om daar passende interventies en adviezen op te bieden.

 

Drink een kopje koffie met ons

Praatparels training voor professionals domein Kind Veilig

Je leert aan de hand van creatieve en beeldende werkvormen en tools (ofwel ‘praatparels’) in gesprek te komen met kinderen van 4 tot en met 18 jaar. De werkvormen zijn tevens bruikbaar voor de gespreksvoering met volwassenen.


Meer informatie

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag voor professionals domein (G)GZ

Deze training is bestemd voor onderwijsprofessionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament, waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden. Er wordt diverse simulaties stapsgewijs en veilig met deskundige en ervaren trainingsacteurs geoefend. Hiervoor zijn reeds ontwikkelde simulaties beschikbaar, maar ook is het mogelijk simulaties te ontwikkelen op basis van jouw praktijkvragen.


Meer informatie

High Impact training

Sirius is er van overtuigd dat training zo dicht mogelijk bij de werkvloer moet worden gegeven. Moderne leertechnologie bieden daarvoor mogelijkheden. Sirius is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met Parcours Learning. Parcours is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van moderne leermethoden. De leerfilosofie van beide bedrijven (leren zoveel mogelijk op de werkvloer) sluit naadloos op elkaar aan.

 

Parcours Learning beschikt o.a. over unieke kennis op het gebied van e-tools in gedragstrainingen, z.g. ‘High Impact Training’. 

 


Meer informatie

Mentale weerbaarheid training voor professionals domein Kind Veilig

Je bent meer weerbaar in situaties waarin weerstand en agressie spelen en je hebt houdings- en gedragsalternatieven die jou helpen om escalatie te voorkomen. Daarnaast ben je in staat om uit verschillende communicatie- en houdingsstijlen te kiezen om escalatie te vermijden.


Meer informatie

Suïcidepreventie trainingen voor professionals Sociaal domein

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering.


Meer informatie

Coaching Vaardigheden

Als leidinggevende ondersteun je regelmatig collega’s bij diverse situaties. Je wilt hen dan versterken in de uitoefening van hun dagelijkse taak. Het is belangrijk dat je dan niet hun taak of verantwoordelijkheden gaat overnemen. Je wilt jouw collega versterken in de eigen functie zonder goed bedoelde adviezen en tips te geven.


Meer informatie

Tussen de lakens

Tussen de lakens is een interactieve methodiek voor jongeren tussende 12 en 16 jaar om relationele en seksuele vorming (RSV) te geven. Het pakket is opgebouwd uit 4 modules. De lakens met de  afbeelding van een mannen- en een vrouwenlichaam staan centraal. 

 

 

 

 

 

 


Meer informatie

Make a Move

Het doel van Make a Move is het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van het uitoefenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Het programma kan ingezet worden in instellingen voor jeugd en opvoedhulp, ambulante settingen, onderwijs of jongerenwerk. Make a Move is opgenomen in het overzicht van aanbevolen interventies in het Kwailteitskader "voorkomen van seksueel misbruik bij Jeugdzorg" (commisie Rouvoet, 2013).


Meer informatie

Girl's Talk

Het Girls' Talk programma is een preventieprogramma voor meiden die seksueel  riskant gedrag vertonen. Het richt zich op de seksuele empowerment en het verbeteren van de seksuele gezondheid en seksueel welzijn van meiden van 14 t/m 18 jaar.

In Girls’ Talk gaat het niet alleen over veilig vrijen en geslachtsgemeenschap,  maar ook over het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij  van dwang, discriminatie en geweld. Girls’ Talk is voor normaal begaafde meisjes  die aan het begin staan van hun seksuele carrière, experimenteren met  seksualiteit en extra seksuele risico's lopen zoals SOA, onbedoelde zwangerschap  en seksuele dwang of grensoverschrijding. 

 


Meer informatie

Digitale Awareness

In een digital awareness training wordt op confronterende wijze getoond hoeveel persoonlijke gegevens er gedeeld worden op social media en hoe deze persoonlijke gegevens in combinatie met je functie binnen een bedrijf of instelling je tot de zwakste schakel binnen het beveilinginsbeleid van jouw werknemer maken. Daarnaast laten wij zien welke gevolgen dit kan hebben voor zowel de werkgever als voor jou persoonlijk. De training laat ook zien welke valkuilen je kunt tegenkomen, niet alleen door ondoordacht gebruik van het internet maar ook door het ondoordacht gebruik van smartphone, usb stick, “gewone”gsm en Ipad. De training wordt op een interactieve wijze gegeven met werkelijk gebeurde incidenten.


Meer informatie