Veiligheid

Het domein richt zich op verschillende professionals die actief zijn bij onder andere politie, rechtbanken, juristen en beveiligingsmedewerkers. Wij verzorgen al jaren lang trainingen voor onder meer de Raad voor de Rechtspraak. Onze adviseurs en trainers hebben ruimschoots hun sporen binnen dit domein verdiend, waarbij hun focus vooral ligt op fysieke en mentale veiligheid van de professional. Wij bieden voor dit domein de volgende trainingen aan:

Orde en veiligheid in onze rechtszaal

De training is bestemd voor professionals uit alle geledingen van de rechtbank, die fysiek bij een zitting betrokken kunnen zijn: rechters, griffiers, bodes, juridische medewerkers, parketpolitie. De werkvorm is van het interactief theater en de training vindt in de rechtszaal plaats. Onder leiding van een trainer wordt door professionele acteurs een casus gespeeld, die voor de rechtbank herkenbaar is. In overleg kan een eigen casus worden gebruikt. Rechtbankmedewerkers nemen de rollen op zich. Deze interne acteurs worden vooraf gebriefd en begeleid. Al spelend wordt onderzocht wanneer een interventie had kunnen plaats vinden en hoe de escalatie voorkomen had kunnen worden. Dit onderzoek gebeurt uitdrukkelijk zonder schuldinductie.


Meer informatie

De verschillende soorten ordeverstoringen in de rechtszaal

De training is bedoeld voor rechters en ontwikkeld in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. In deze training krijg je door het spel van 2 acteurs en de toelichting van een trainer zicht op de verschillende vormen van ordeverstoringen en op de effectieve beïnvloedingsstrategieën.


Meer informatie

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (basis) training voor professionals domein Veiligheid

Deze training is bestemd voor professionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden


Meer informatie

Vervolg/Onderhoud training grensoverschrijdend gedrag training voor professionals domein Veiligheid

In deze training worden kort de principes van de basistraining opgefrist, namelijk: het herkennen en leren beïnvloeden van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt de kennis hieromtrent uitgebreid.


Meer informatie

Suïcidepreventie

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering


Meer informatie

Mentale Weerbaarheid training voor professionals domein Veiligheid

Weerstand en grensoverschrijdende gedrag zijn een vast onderdeel van de menselijke communicatie. Belangen en wensen van verschillende groepen of personen komen niet altijd overeen en soms lopen mensen frustraties op door (wederzijds) onbegrip, miscommunicatie of onbehoorlijke bejegening.


Meer informatie

Digitale Awareness

In een digital awareness training wordt op confronterende wijze getoond hoeveel persoonlijke gegevens er gedeeld worden op social media en hoe deze persoonlijke gegevens in combinatie met je functie binnen een bedrijf of instelling je tot de zwakste schakel binnen het beveilinginsbeleid van jouw werknemer maken. Daarnaast laten wij zien welke gevolgen dit kan hebben voor zowel de werkgever als voor jou persoonlijk. De training laat ook zien welke valkuilen je kunt tegenkomen, niet alleen door ondoordacht gebruik van het internet maar ook door het ondoordacht gebruik van smartphone, usb stick, “gewone”gsm en Ipad. De training wordt op een interactieve wijze gegeven met werkelijk gebeurde incidenten.


Meer informatie

 

Neem contact op met Moniek Elshof (Teammanager)

of bel mij op: 06-30468751