Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

Een speloefening met daarin aandacht voor (seksuele) ontwikkeling van jongeren binnen het middelbaar onderwijs. de methodieken die ingezet kunnen worden zijn ontwikkeld door Retgers en Sensoa. 

 

Doel:

Dit spel is bedoeld voor jongeren (leeftijd 12-16jr) om het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag  bespreekbaar te maken en de drempel te verlagen om steun te zoeken.

 

Inzet:

1 dagdeel

 

Accreditatie:

Op aanvraag.

 

 

 

Feedback geven en ontvangen

Als leerkracht is het belangrijk om collega’s, ouders en kinderen op een professionele manier aan te spreken op bijvoorbeeld gedrag of gemaakte afspraken. Soms is dat best lastig, want je wilt iemand niet kwetsen, de samenwerking op het spel zetten of verkeerd overkomen. Doel: In deze workshop leer je de ander vanuit jouw rol op een professionele manier aan te spreken, zodat je samen tot heldere afspraken komt en de onderlinge samenwerking bevordert.


Meer informatie

Suïcidepreventie trainingen voor professionals Sociaal domein

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering.


Meer informatie

Slechtnieuwsgesprekken

Als leerkracht moet je vanuit jouw functie ook slechtnieuws brengen. Denk aan gesprekken met ouders over schoolprestaties of andere ingrijpende situaties. Deze gesprekken kunnen voor ouders, maar voor jou ook emotioneel belastend zijn.


Meer informatie

Omgaan met lastig gedrag van ouders

Als leerkracht krijg je regelmatig met ouders te maken, die vanuit betrokkenheid bij hun kind lastig gedrag laten zien. Ouders zijn veelal mondig en als leerkracht heb je vandaag de dag een andere status. Je moet dan ook stevig in je schoenen staan om met deze situaties om te kunnen gaan.


Meer informatie

Schoolkeuze adviesgesprekken

Als leerkracht is jouw advies voor schoolkeuze belangrijk. Je wordt op jouw professionaliteit en betrokkenheid aangesproken. Ouders hebben het beste met hun kind voor, maar soms zijn bepaalde verwachtingen gewoon niet realistisch en onhaalbaar


Meer informatie

Effectief voeren van oudergesprekken

Als leerkracht moet je in een korte tijd veel gesprekken met ouders kunnen voeren. Je hebt hier een beperkte tijd voor terwijl de gesprekken voor de ouders en kinderen toch heel belangrijk zijn.


Meer informatie

Sociale vaardigheden van leerlingen

Als leerkracht moet je in een korte tijd veel gesprekken met ouders kunnen voeren. Je hebt hier een beperkte tijd voor terwijl de gesprekken voor de ouders en kinderen toch heel belangrijk zijn.


Meer informatie

Coaching gericht op klassenmanagement

Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor goed klassenmanagement. Slaag je erin om in jouw groep een veilige omgeving te scheppen, waardoor er een ideaal leer- en werkklimaat is? Ben je in staat om problemen en lastige situaties in de klas te voorkomen


Meer informatie

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag voor professionals domein Onderwijs

Deze training is bestemd voor onderwijsprofessionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament, waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden


Meer informatie

Vervolg/Onderhoud training grensoverschrijdend gedrag training voor professionals domein Onderwijs

In deze training worden kort de principes van de basistraining opgefrist, namelijk: het herkennen en leren beïnvloeden van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt de kennis hieromtrent uitgebreid.


Meer informatie

Timemanagement

De werkdruk binnen het onderwijs wordt als erg hoog ervaren. Als leerkracht is het lastig om alle taken goed te verdelen, balans te houden en prioriteiten te stellen.


Meer informatie

Mediawijsheid & cyberpesten

Als leerkracht zie je dat de digitale wereld van kinderen steeds groter wordt. Bijna elk kind in de bovenbouw heeft tegenwoordig wel een smartphone. Ze zijn actief op verschillende social media. Het cyberpesten neemt daarmee in snel tempo toe. Vaak is dit minder zichtbaar totdat er vervelende berichten of privé-foto's via social media gedeeld worden.


Meer informatie

Voeren van POP gesprekken

Vanuit een leidinggevende rol voer je met collega’s gesprekken over hun functioneren en ontwikkeling. Deze gesprekken kunnen soms lastig zijn, omdat je immers ook elkaars collega bent en dagelijks moet samenwerken.


Meer informatie

Omgaan met weerstand

Als leidinggevende in het middenkader heb je regelmatig met allerlei soorten weerstand te maken. Weerstand treedt vooral op bij veranderingen. Sommige collega’s willen geen veranderingen, omdat zij alles bij het oude willen houden, zichzelf niet competent vinden of dat zij de gevolgen van de veranderingen niet kunnen overzien.


Meer informatie

Coaching Vaardigheden

Als leidinggevende ondersteun je regelmatig collega’s bij diverse situaties. Je wilt hen dan versterken in de uitoefening van hun dagelijkse taak. Het is belangrijk dat je dan niet hun taak of verantwoordelijkheden gaat overnemen. Je wilt jouw collega versterken in de eigen functie zonder goed bedoelde adviezen en tips te geven.


Meer informatie

Verzuimgesprekken voeren en herkennen van werkdruksignalen

Als schoolleider heb je invloed op het verzuim van jouw medewerkers. Heb je oog en oor voor de ervaren werkdruk en wat doe je hiermee? Laat je jouw medewerkers rustig uitzieken of kijk je welke mogelijkheden er zijn om het werk snel te hervatten?


Meer informatie

Leiderschapsvaardigheden

Als schoolleider heb je een veelvuldige baan en ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op jouw school. Er worden hogen eisen aan je gesteld, men heeft allerlei verwachtingen van jou en je hebt met verschillende belangen en meningen te maken.


Meer informatie

Voeren van tweegesprekken

ls schoolleider voer je ieder schooljaar weer vele tweegesprekken met leerkrachten. Tijdens deze gesprekken gaat het over het functioneren en de ontwikkeling van deze medewerkers. Sommige gesprekken kunnen lastig zijn omdat je iemand op zijn gedrag moet aanspreken of soms ook maatregelen moet treffen. Bij deze gesprekken kunnen allerlei emoties naar boven komen.


Meer informatie

Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een speloefeningen met daarin aandacht voor de ( seksuele ) ontwikkeling  van jongeren binnen het middelbaar onderwijs. 

De methodieken die ingezet kunnen worden zijn ontwikkeld door Rutgers 

en Sensoa.      

Het spel is bedoeld voor jongeren om het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag  bespreekbaar te maken en de drempel te verlagen om steun te zoeken.    

 


Meer informatie

Tussen de lakens

Tussen de lakens is een interactieve methodiek voor jongeren tussende 12 en 16 jaar om relationele en seksuele vorming (RSV) te geven. Het pakket is opgebouwd uit 4 modules. De lakens met de  afbeelding van een mannen- en een vrouwenlichaam staan centraal. 

 

 

 

 

 

 


Meer informatie

Make a Move

Het doel van Make a Move is het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van het uitoefenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Het programma kan ingezet worden in instellingen voor jeugd en opvoedhulp, ambulante settingen, onderwijs of jongerenwerk. Make a Move is opgenomen in het overzicht van aanbevolen interventies in het Kwailteitskader "voorkomen van seksueel misbruik bij Jeugdzorg" (commisie Rouvoet, 2013).


Meer informatie

Girl's Talk

Het Girls' Talk programma is een preventieprogramma voor meiden die seksueel  riskant gedrag vertonen. Het richt zich op de seksuele empowerment en het verbeteren van de seksuele gezondheid en seksueel welzijn van meiden van 14 t/m 18 jaar.

In Girls’ Talk gaat het niet alleen over veilig vrijen en geslachtsgemeenschap,  maar ook over het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij  van dwang, discriminatie en geweld. Girls’ Talk is voor normaal begaafde meisjes  die aan het begin staan van hun seksuele carrière, experimenteren met  seksualiteit en extra seksuele risico's lopen zoals SOA, onbedoelde zwangerschap  en seksuele dwang of grensoverschrijding. 

 


Meer informatie

Digitale Awareness

In een digital awareness training wordt op confronterende wijze getoond hoeveel persoonlijke gegevens er gedeeld worden op social media en hoe deze persoonlijke gegevens in combinatie met je functie binnen een bedrijf of instelling je tot de zwakste schakel binnen het beveilinginsbeleid van jouw werknemer maken. Daarnaast laten wij zien welke gevolgen dit kan hebben voor zowel de werkgever als voor jou persoonlijk. De training laat ook zien welke valkuilen je kunt tegenkomen, niet alleen door ondoordacht gebruik van het internet maar ook door het ondoordacht gebruik van smartphone, usb stick, “gewone”gsm en Ipad. De training wordt op een interactieve wijze gegeven met werkelijk gebeurde incidenten.


Meer informatie