Sociaal

Het Sociaal Domein is de plek waar mensen wonen, werken en samenleven. In die plek werken gemeentes, organisaties, verenigingen, (burger)initiatieven en disciplines samen, om die mensen te ondersteunen die kwetsbaar zijn. Gezamenlijk richten ze zich op hulp en zorg rond participatie, welzijn en zorg voor kwetsbare mensen.  Het sociaal domein is een breed en uitdagend veld, dat varieert van WMO, tot Participatiewet, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg.

We richten ons op het ondersteunen en empoweren van alle professionals, die werken met kwetsbare mensen: medewerkers van sociale wijkteams, consulenten en klantmanagers van gemeentes, vrijwilligers en maatjes, (ambulante) woonbegeleiders, jongerenwerkers,  werkbegeleiders van sociale werkvoorzieningen, ervaringsdeskundigen, wijkverpleging, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, sociaal makelaars

Schuldhulpverlening Wijkteams

Bijna 1 op de 5 Nederlanders heeft met grote financiële problemen te maken en hebben moeite met het zelfstandig uit de schulden te komen. Als professional krijg je regelmatig met kwetsbare mensen te maken, die met uitzichtloze schulden te maken hebben


Meer informatie

Intake en doorverwijzen

Om een goede en efficiënte intake of doorverwijzing te kunnen doen, moet je als professional in staat zijn om de juiste informatie op tafel te krijgen. Vooral bij kwetsbare mensen is dat niet altijd een eenvoudige opgave.


Meer informatie

Casuïstiek

Binnen het wijkgericht werken worden vaak dezelfde kwetsbare burgers omringd door verschillende professionals. Het onderling afstemmen en samenwerken is dan niet altijd een eenvoudig. Met behulp van deze methode doorloop je samen met collega’s een zevental stappen, waardoor het mogelijk is om de kwaliteit van (samen)werken te verbeteren en je te versterken in jouw methodische aanpak


Meer informatie

Activering

Als professional wil je kwetsbare mensen zo veel als mogelijk weer regie op het eigen leven laten nemen. Daarvoor is het nodig dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn en geactiveerd raken.


Meer informatie

Suïcidepreventie trainingen voor professionals Sociaal domein

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering.


Meer informatie

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag training voor professionals Sociaal domein

Deze training is bestemd voor professionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden


Meer informatie

Vervolg/Onderhoud training grensoverschrijdend gedrag training voor professionals Sociaal domein

In deze training worden kort de principes van de basistraining opgefrist, namelijk: het herkennen en leren beïnvloeden van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt de kennis hieromtrent uitgebreid.


Meer informatie

Mentale Weerbaarheid training voor professionals Sociaal domein

Je bent meer weerbaar in situaties waarin weerstand en agressie spelen en je hebt houdings- en gedragsalternatieven die jou helpen om escalatie te voorkomen. Daarnaast ben je in staat om uit verschillende communicatie- en houdingsstijlen te kiezen om escalatie te vermijden.


Meer informatie

Tussen de lakens

Tussen de lakens is een interactieve methodiek voor jongeren tussende 12 en 16 jaar om relationele en seksuele vorming (RSV) te geven. Het pakket is opgebouwd uit 4 modules. De lakens met de  afbeelding van een mannen- en een vrouwenlichaam staan centraal. 

 

 

 

 

 

 


Meer informatie

Make a Move

Het doel van Make a Move is het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van het uitoefenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Het programma kan ingezet worden in instellingen voor jeugd en opvoedhulp, ambulante settingen, onderwijs of jongerenwerk. Make a Move is opgenomen in het overzicht van aanbevolen interventies in het Kwailteitskader "voorkomen van seksueel misbruik bij Jeugdzorg" (commisie Rouvoet, 2013).


Meer informatie

Girl's Talk

Het Girls' Talk programma is een preventieprogramma voor meiden die seksueel  riskant gedrag vertonen. Het richt zich op de seksuele empowerment en het verbeteren van de seksuele gezondheid en seksueel welzijn van meiden van 14 t/m 18 jaar.

In Girls’ Talk gaat het niet alleen over veilig vrijen en geslachtsgemeenschap,  maar ook over het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij  van dwang, discriminatie en geweld. Girls’ Talk is voor normaal begaafde meisjes  die aan het begin staan van hun seksuele carrière, experimenteren met  seksualiteit en extra seksuele risico's lopen zoals SOA, onbedoelde zwangerschap  en seksuele dwang of grensoverschrijding. 

 


Meer informatie

Digitale Awareness

In een digital awareness training wordt op confronterende wijze getoond hoeveel persoonlijke gegevens er gedeeld worden op social media en hoe deze persoonlijke gegevens in combinatie met je functie binnen een bedrijf of instelling je tot de zwakste schakel binnen het beveilinginsbeleid van jouw werknemer maken. Daarnaast laten wij zien welke gevolgen dit kan hebben voor zowel de werkgever als voor jou persoonlijk. De training laat ook zien welke valkuilen je kunt tegenkomen, niet alleen door ondoordacht gebruik van het internet maar ook door het ondoordacht gebruik van smartphone, usb stick, “gewone”gsm en Ipad. De training wordt op een interactieve wijze gegeven met werkelijk gebeurde incidenten.


Meer informatie

 

Neem contact op met Moniek Elshof (Teammanager)

of bel mij op: 06-30468751