Kind Veilig

Bij het domein Kind Veilig staat de veiligheid en het welzijn van kinderen centraal. Onze adviseurs en trainers zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van leeractiviteiten voor professionals die met kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders en/of verzorgers werken. Kind Veilig richt zich primair op het werkveld van de jeugdzorg- en hulpverlening, maar richt zich ook op andere werkvelden waar kinderen/jeugdigen en ouders/verzorgers de hoofdrol hebben. Denk hierbij aan kinderopvang, sportverenigingen, enz. Het aanbod bestaat uit workshops en meerdaagse trainingen voor zowel startende als ervaren professionals.

 

 

Praatparels training voor professionals domein Kind Veilig

Je leert aan de hand van creatieve en beeldende werkvormen en tools (ofwel ‘praatparels’) in gesprek te komen met kinderen van 4 tot en met 18 jaar. De werkvormen zijn tevens bruikbaar voor de gespreksvoering met volwassenen.


Meer informatie

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag training voor professionals domein Kind Veilig

Deze training is bestemd voor onderwijsprofessionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament, waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden. Er wordt diverse simulaties stapsgewijs en veilig met deskundige en ervaren trainingsacteurs geoefend. Hiervoor zijn reeds ontwikkelde simulaties beschikbaar, maar ook is het mogelijk simulaties te ontwikkelen op basis van jouw praktijkvragen.


Meer informatie

Vervolg/Onderhoud training grensoverschrijdend gedrag voor professionals domein Kind Veilig

In deze training worden kort de principes van de basistraining opgefrist, namelijk: het herkennen en leren beïnvloeden van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt de kennis hieromtrent uitgebreid.


Meer informatie

Complexe Echtscheidingen

In de dagelijkse werkpraktijk word je regelmatig geconfronteerd met complexe echtscheidingssituaties. Om hier professioneel in te kunnen handelen biedt Sirius Training & Advies in samenwerking met Jeugdzorg Akademie de training complexe echtscheidingen aan. Deze vaak voorkomende problematiek zorgt ervoor, dat je zonder gedegen training en werkwijze een zware werkdruk ervaart en je handelingsverlegen kunt voelen


Meer informatie

Modules werken met kinderen

Als professional voer je regelmatig gesprekken met kinderen over complexe situaties en spannende onderwerpen. In een drietal modules leer je op een professionele manier het gesprek met kinderen te voeren over ingewikkelde kwesties.


Meer informatie

Basistraing Beroepscode en Tuchtrecht voor de Jeugdzorgwerker

Als jeugdzorgwerker heb je te maken met een beroepscode en het tuchtrecht. Deze training is voor jeugdzorgwerkers bestemd, maar ook gedragswetenschappers en managers kunnen in deze training aanschuiven bij hun team.


Meer informatie

Vervolgtraining Beroepscode en Tuchtrecht voor de Jeugdzorgwerker

Voor Jeugdzorgwerkers wordt dit een verplichte training is voor herregistratie bij het SKJ/beroepsregister.


Meer informatie

Module Moreel Beraad

Het morel beraad is een gestructureerde gespreksmethode om ethische kwesties met vakgenoten te bespreken. In deze training leer je hoe je ethische kwesties of dilemma’s kan bespreken met deze methoden. De training is voor jeugdzorgwerkers bestemd, maar ook gedragswetenschappers en managers kunnen in deze training bij hun team aanschuiven. De module kan alleen gevolgd worden wanneer de basis van het werken volgens de Beroepscode bekend is.


Meer informatie

Opleidingsmodule Moreel Beraad voor Gespreksleider

Een morel beraad is een gestructureerde gespreksmethode om ethische kwesties met vakgenoten te bespreken. In deze module word je opgeleid tot gespreksleider van een moreel beraad. De module kan worden gevolgd door uitvoerende jeugdzorgprofessionals, maar ook door managers, gedragswetenschappers, administratief personeel of anders professionals die deel uit maken van de organisatie.

Samen Veilig Verder (Basistraining)

Signs of Safety' is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Samen met het gezin ontwikkel je een veiligheidsplan.


Meer informatie

Samen Veilig Verder Intensieve training

In deze vijfdaagse intensieve training komt de gehele benadering Signs of Safety aan bod en worden vaardigheden uitgebreid, zoals oplossingsgerichte vraagtechnieken en het werken met de tools voor het
praten met kinderen. Alle elementen, zoals genoemd bij de Basistraining, komen in deze training meer uitgebreid aan bod.


Meer informatie

Samen Veilig Verder voor werkbegeleiders en gedragswetenschapper

Binnen jouw team wordt gewerkt voor de benadering van Signs of Safety. Om de uitvoerende professionals te coachen op deze benadering geeft deze training handvatten aan werkbegeleiders en gedragswetenschappers. Deze training is vergelijkbaar met de Basistraining Samen Veilig Verder (voor uitvoerende jeugdzorgprofessionals), maar in deze training wordt dit belicht vanuit het perspectief van de coachende/begeleidende professional


Meer informatie

Supervisie of teamcoaching Samen Veilig Verder

Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden en mogelijkheden in het werken met de Signs of Safety worden verdiept en uitgebreid is er Supervisie e teamcoaching. Supervisie is vooral van meerwaarde voor teams die pas met de Signs of Safety benadering werken. Teamcoaching brengt meer verdieping gebracht en is vooral ondersteunend aan teams die meer ervaring hebben met Signs of Safety.


Meer informatie

Workshop waarderend Interview en good practice

Als je waarderend met iemand in gesprek gaat, dan creëer je een veilige omgeving die het mogelijk maakt om op een andere manier naar zaken te kijken, die belangrijk voor de ander zijn. Je kunt makkelijker in gesprek gaan over sterke punten en talenten en tot mogelijke oplossingen te komen.


Meer informatie

Workshop leren van casuïstiek

Belangrijk is het dat je bij een casuïstiekoverleg vragen stelt in plaats van allerlei adviezen geven, zodat je collega’s op weg helpt om de eerstvolgende stap te zetten. In deze workshop leer je om volgens de benadering Signs of safety een casuïstiekoverleg te voeren.


Meer informatie

“Ik ben toch niet gek?!” - In gesprek met ouders met een psychische stoornis

In het dagelijkse werk heb je regelmatig met psychiatrische stoornissen van cliënten te maken. Hierdoor heb je met situaties te maken, waarin je door spanning of onbegrip je handelingsverlegenheid voelt. Deze training draagt bij aan het vergroten van de kennis van psychopathologie, verschillende psychische stoornissen en gespreksvaardigheden voor het in gesprek gaan met ouders met verschillende psychische stoornissen.


Meer informatie

Suïcidepreventie trainingen voor professionals domein Kind Veilig

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering. 


Meer informatie

Mentale weerbaarheid training voor professionals domein Kind Veilig

Je bent meer weerbaar in situaties waarin weerstand en agressie spelen en je hebt houdings- en gedragsalternatieven die jou helpen om escalatie te voorkomen. Daarnaast ben je in staat om uit verschillende communicatie- en houdingsstijlen te kiezen om escalatie te vermijden.


Meer informatie

Praktisch Fysiek Optreden

Er kunnen situatie in je werk zijn dat alleen in de spreekkamer, op huisbezoek of op straat bent. De cliënt, de gesprekspartner gaat over tot fysiek intimideren, dreigen en handtastelijkheden. De vluchtweg wordt geblokkeerd, vastpakken, ongewenst aanraken zijn voorbeelden. Preventie staat voorop, maar bij ongewenst fysiek contact of dreiging, leer je in deze training te handelen.


Meer informatie

Suïcidepreventie trainingen voor professionals Sociaal domein

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering.


Meer informatie

Tussen de lakens

Tussen de lakens is een interactieve methodiek voor jongeren tussende 12 en 16 jaar om relationele en seksuele vorming (RSV) te geven. Het pakket is opgebouwd uit 4 modules. De lakens met de  afbeelding van een mannen- en een vrouwenlichaam staan centraal. 

 

 

 

 

 

 


Meer informatie

Make a Move

Het doel van Make a Move is het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van het uitoefenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Het programma kan ingezet worden in instellingen voor jeugd en opvoedhulp, ambulante settingen, onderwijs of jongerenwerk. Make a Move is opgenomen in het overzicht van aanbevolen interventies in het Kwailteitskader "voorkomen van seksueel misbruik bij Jeugdzorg" (commisie Rouvoet, 2013).


Meer informatie

Girl's Talk

Het Girls' Talk programma is een preventieprogramma voor meiden die seksueel  riskant gedrag vertonen. Het richt zich op de seksuele empowerment en het verbeteren van de seksuele gezondheid en seksueel welzijn van meiden van 14 t/m 18 jaar.

In Girls’ Talk gaat het niet alleen over veilig vrijen en geslachtsgemeenschap,  maar ook over het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij  van dwang, discriminatie en geweld. Girls’ Talk is voor normaal begaafde meisjes  die aan het begin staan van hun seksuele carrière, experimenteren met  seksualiteit en extra seksuele risico's lopen zoals SOA, onbedoelde zwangerschap  en seksuele dwang of grensoverschrijding. 

 


Meer informatie

Digitale Awareness

In een digital awareness training wordt op confronterende wijze getoond hoeveel persoonlijke gegevens er gedeeld worden op social media en hoe deze persoonlijke gegevens in combinatie met je functie binnen een bedrijf of instelling je tot de zwakste schakel binnen het beveilinginsbeleid van jouw werknemer maken. Daarnaast laten wij zien welke gevolgen dit kan hebben voor zowel de werkgever als voor jou persoonlijk. De training laat ook zien welke valkuilen je kunt tegenkomen, niet alleen door ondoordacht gebruik van het internet maar ook door het ondoordacht gebruik van smartphone, usb stick, “gewone”gsm en Ipad. De training wordt op een interactieve wijze gegeven met werkelijk gebeurde incidenten.


Meer informatie

 

Neem contact op met Moniek Elshof (Teammanager)

 

of bel mij op: 06-30468751