(G)GZ

Het Domein (Geestelijke) Gezondheidszorg kent een breed werkveld waarin Sirius al lange tijd actief is. We zijn werkzaam voor professionals van huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, gezondheidscentra voor asielzoekers, ziekenhuizen, en verzorgingshuizen. In ons aanbod richten wij ons op de interactie tussen de zorgprofessionals en cliënten. Sirius vindt het belangrijk dat professionals voldoende zijn toegerust om op adequate wijze met cliënten om te gaan.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag voor professionals domein (G)GZ

Deze training is bestemd voor onderwijsprofessionals, die bij de uitoefening van hun functie in aanraking kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. De basistraining geeft een theoretisch fundament, waarmee je vormen van grensoverschrijdend gedrag leert te onderscheiden en te beïnvloeden. De training is interactief en het accent ligt op oefenen in vaardigheden. Er wordt diverse simulaties stapsgewijs en veilig met deskundige en ervaren trainingsacteurs geoefend. Hiervoor zijn reeds ontwikkelde simulaties beschikbaar, maar ook is het mogelijk simulaties te ontwikkelen op basis van jouw praktijkvragen.


Meer informatie

Vervolg/ Onderhoud training grensoverschrijdend gedrag voor professionals domein (G)GZ

In deze training worden kort de principes van de basistraining opgefrist, namelijk: het herkennen en leren beïnvloeden van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt de kennis hieromtrent uitgebreid.  


Meer informatie

Psychiatrische ziektebeelden

In het dagelijkse werk heb je regelmatig met psychiatrische stoornissen van cliënten te maken. Door bepaald gedrag van cliënten kun je door spanning of onbegrip je handelingsverlegen voelen. Samenwerken is dan lastig en cliënten krijgen dan niet de zorg die zij nodig hebben. Uitleg over de psychiatrische ziektebeelden kan hierbij helpen


Meer informatie

Opvang en nazorg

Goede opvang en nazorg van een medewerker na een geweldsincident of andere calamiteit is essentieel voor zowel slachtoffer als organisatie. Een slecht of niet opgevangen medewerker is immers voor zichzelf, zijn omgeving en de organisatie een tijdbom. De training is bedoeld voor teamleiders, managers, voor verantwoordelijken in organisatie voor de opvang en nazorg en voor betrokken collega’s


Meer informatie

Suicidepreventie trainingen voor professionals

Professionals krijgen op verschillende manieren met suïcidaal gedrag te maken. In deze op maat gesneden training staat suïcidepreventie centraal. De belangrijkste invalshoeken zijn een verkenning van het thema suïcidaal gedrag en gespreksvoering.


Meer informatie

Seksualiteit en intimiteit op leeftijd

 

Ieder mens, jong of oud, zou zijn of haar eigen seksualiteit op een leuke, vrijwillige, veilige en gelijkwaardige moeten kunnen beleven. Seksualiteit hoort immers bij ons leven en is daarmee een belangrijke basis voor onze gezondheid en ons levensgeluk, ook wanneer we ouder worden.

Steeds meer zorginstellingen en -opleidingen besteden aandacht aan seksualiteit. Gelukkig, want uit onderzoek blijkt dat seksualiteit en intimiteit ook voor ouderen belangrijke thema’s zijn. Ruim driekwart van de zorgmedewerkers krijgt te maken met seksuele behoeftes van patiënten, maar 54 procent van hen vraagt hier zelden tot nooit naar.*

Wanneer je als zorgprofessional niet altijd weet hoe je adequaat op vragen of situaties rondom seksualiteit moet reageren kan dit leiden tot lastige situaties, voor alle betrokken. Deze training biedt, naast theorie, ook praktische handvatten om als zorgprofessional aandacht en zorg te kunnen bieden aan ouderen met vragen rondom seksualiteit.

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van ieders leven. Door hiervoor ruimte en aandacht te creëren maakt u als zorgprofessional een positieve seksualiteitsbeleving mogelijk!

 


Meer informatie

Tussen de lakens

Tussen de lakens is een interactieve methodiek voor jongeren tussende 12 en 16 jaar om relationele en seksuele vorming (RSV) te geven. Het pakket is opgebouwd uit 4 modules. De lakens met de  afbeelding van een mannen- en een vrouwenlichaam staan centraal. 

 

 

 

 

 

 


Meer informatie

Make a Move

Het doel van Make a Move is het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van het uitoefenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens. Het programma kan ingezet worden in instellingen voor jeugd en opvoedhulp, ambulante settingen, onderwijs of jongerenwerk. Make a Move is opgenomen in het overzicht van aanbevolen interventies in het Kwailteitskader "voorkomen van seksueel misbruik bij Jeugdzorg" (commisie Rouvoet, 2013).


Meer informatie

Girl's Talk

Het Girls' Talk programma is een preventieprogramma voor meiden die seksueel  riskant gedrag vertonen. Het richt zich op de seksuele empowerment en het verbeteren van de seksuele gezondheid en seksueel welzijn van meiden van 14 t/m 18 jaar.

In Girls’ Talk gaat het niet alleen over veilig vrijen en geslachtsgemeenschap,  maar ook over het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij  van dwang, discriminatie en geweld. Girls’ Talk is voor normaal begaafde meisjes  die aan het begin staan van hun seksuele carrière, experimenteren met  seksualiteit en extra seksuele risico's lopen zoals SOA, onbedoelde zwangerschap  en seksuele dwang of grensoverschrijding. 

 


Meer informatie

Digitale Awareness

In een digital awareness training wordt op confronterende wijze getoond hoeveel persoonlijke gegevens er gedeeld worden op social media en hoe deze persoonlijke gegevens in combinatie met je functie binnen een bedrijf of instelling je tot de zwakste schakel binnen het beveilinginsbeleid van jouw werknemer maken. Daarnaast laten wij zien welke gevolgen dit kan hebben voor zowel de werkgever als voor jou persoonlijk. De training laat ook zien welke valkuilen je kunt tegenkomen, niet alleen door ondoordacht gebruik van het internet maar ook door het ondoordacht gebruik van smartphone, usb stick, “gewone”gsm en Ipad. De training wordt op een interactieve wijze gegeven met werkelijk gebeurde incidenten.


Meer informatie

 

Neem contact op met Moniek Elshof (Teammanager)

of bel mij op: 06-30468751