De Krachtzon Tool

Wat is de krachtzon? 

De Krachtzon is een doordacht instrument, waarmee je zelf alle leefgebieden, persoonlijke eigenschappen, wensen, krachten, dromen en belemmeringen inzichtelijk kunnen maken en tegelijk beoordelen en scoren. Door de bijbehorende gesprekstechnieken en methodische aanpak, kan via de Krachtzon op elk deelgebied en thema een eigen plan worden gemaakt met iedere burger, klant, patiënt, leerling, enz. en hun sociale netwerk.
In onze training leren wij jou de juiste mindset en werkwijze aan, het toepassen van de Krachtzon, het verkennen van bijbehorende methodieken en het ontwikkelen van een eigen specifieke Krachtzon, die inspeelt op specifieke kansen en situaties die spelen in het eigen werkveld.

Mogelijke toepassingen van de Krachtzon


1. (kwetsbare) burgers, klanten, patiënten, leerlingen inzicht geven in hun krachten, wensen en dromen, ze bewust te maken ervan en ze in staat stellen in hun eigen woorden een ontwikkel- en activeringsplan op te stellen voor zichzelf en de mensen om hen heen, die uitgaat van krachten en mogelijkheden i.p.v. problemen en knelpunten

2. (kwetsbare) burgers, klanten, patiënten, leerlingen inzicht geven in hun eigen leven, ze bewust maken van knelpunten in hun dagelijks leven en ze in staat stellen dit te vertalen naar een eigen (ondersteunings)plan

3. burgers, klanten, patiënten, leerlingen inzicht geven in, bewust maken van en betrekken bij belangrijke trends en thema’s, die in hun eigen huis, straat of wijk spelen zoals sociale cohesie, sociale veiligheid, diversiteit, gezondheid, opvoeden, omgaan met geld etc.

4. burgers, klanten, patiënten, leerlingen inzicht geven in hun uitgavepatroon, bewust maken van geld, zelf laten benoemen wat gezond financieel gedrag is en welke keuzes ze willen en moeten maken om hun geld te besteden

5. De positieve benadering: via de Zon burgers , klanten, patiënten en leerlingen uitnodigen op een krachtige en speelse manier, elkaar te laten delen in hun ervaringsdeskundigheid, diversiteit en achtergrond; krachten, normen en waarden van eigen groep en cultuur benoemen en waarderen, zoeken naar gezamenlijke normen en waarden. 

De training is praktisch en laat zien hoe je bovenstaande zaken kunt bereiken met de Krachtzon. Daarnaast is het instrument registratiearm, waardoor doorverwijzing snel, eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt is. De Krachtzon is een inzicht gevend en verrijkend instrument voor klant en professional. Na de training kun je blanco Zonnen afnemen, zodat je deze direct in jouw praktijk kan gebruiken.

 

De Krachtzon

De Krachtzon is een doordacht instrument, waarmee je zelf alle leefgebieden, persoonlijke eigenschappen, wensen, krachten, dromen en belemmeringen inzichtelijk kunnen maken en tegelijk beoordelen en scoren. Door de bijbehorende gesprekstechnieken en methodische aanpak, kan via de Krachtzon op elk deelgebied en thema een eigen plan worden gemaakt met iedere burger, klant, patiënt, leerling, enz. en hun sociale netwerk.
In onze training leren wij jou de juiste mindset en werkwijze aan, het toepassen van de Krachtzon, het verkennen van bijbehorende methodieken en het ontwikkelen van een eigen specifieke Krachtzon, die inspeelt op specifieke kansen en situaties die spelen in het eigen werkveld.


Meer informatie

 

Neem contact op met Moniek Elshof (Teammanager)

of bel mij op: 06-30468751